Enkelstuks en serieproductie

Lukatech beschikt over mogelijkheden om zowel conventioneel als CNC te draaien en frezen. Deze manier van produceren is voor zowel enkelstuks productie als serieproductie interessant.
Voor het frezen van eenmalige producten zijn er 2 mogelijkheden. Deze mogelijkheden bestaan uit ten eerste conventioneel frezen, wat bij relatief eenvoudige producten toegepast kan worden. De tweede mogelijkheid is het CNC frezen van producten. Deze manier wordt vaak toegepast bij het frezen van complexe vormen, zoals bijvoorbeeld vrije-vorm elementen, maldelen, etc.
Meer informatie kunt u vinden in het tabblad enkelstuks/ serieproductie

Hulpmiddelen

Het monteren van een eindproduct is vaak erg tijds- en arbeidsintensief, daardoor kost dit deel van de productie vaak veel tijd en mankracht. Echter kan vaak zowel de montagetijd als de complexiteit verlaagt worden, hierdoor zullen er minder kosten aan de montage verbonden zijn. Een groot bijkomend voordeel is dat de output vaak een hogere kwaliteit heeft (en minder afhankelijk is van de gesteldheid van de werknemer). Wij kunnen u in de productie van deze montage hulpmiddelen helpen, daarnaast kunnen we meedenken in welke hulpmiddelen van toegevoegde waarde zouden zijn. Meer informatie is te vinden in het tabblad hulpmiddelen

Reparatie en onderhoud

Als productiebedrijf is het belangrijk dat de productiemachines bedrijfszeker zijn, om deze te kunnen waarborgen is het aan te raden op tijd onderhoud te plegen aan de machine. Door tijdig onderhoud kunnen eventuele toekomstige mankementen vroegtijdig ontdekt ofwel voorkomen worden, waardoor de stilstand van de machine verlaagd wordt. Echter kan het zijn dat er ondanks tijdig onderhoud machineonderdelen het begeven, in dat geval is een directe reparatie noodzakelijk. Wij (LukaTech) kunnen u in zowel preventief onderhoud als storingsonderhoud ondersteunen. Lees meer onder het tabblad reparatie en onderhoud